คำถวายสังฆทาน พร้อมคำแปล

คำถวายสังฆทาน พร้อมคำแปล

สังฆทาน (ภาษาบาลี: สงฺฆทาน) เป็นศัพท์ในพระสูตร ซึ่งเป็นชื่อเรียกการถวายทานแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มาก ทักขิณาวิภังคสูตร

คำอาราธนาธรรม พร้อมคำแปล

คำอาราธนาธรรม พร้อมคำแปล

การอาราธนาธรรม หมายถึง การกล่าวขอให้พระภิกษุแสดงธรรมให้ฟังหรือขอนิมนต์พระท่านแสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

คำอาราธนาพระปริตร พร้อมคำแปล

คำอาราธนาพระปริตร พร้อมคำแปล

คำอาราธนาพระปริตร เป็นบทที่สวดหลังจากสมาทานศีลเสร็จแล้ว เพื่อให้พระภิกษุสวดมนต์ที่มีเนื้อความเป็นสิริมงคลในงานทำบุญ

บทสวดมนต์ข้ามปี 2562

บทสวดมนต์ข้ามปี 2562

ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นก็คือ การสวดมนต์ข้ามปี โดยนิยมจัดเป็นประจำทุกปี ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสวดมนต์ข้ามปี

คำถวายผ้ากฐิน

คำถวายผ้ากฐิน

คำถวายผ้ากฐิน พร้อมคำแปล อิมัง มะยัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ โอโณชะยามะ,สาธุ โน ภันเต

บทสวดถวายปัจจัย 4 (คือ ผ้า  อาหาร  ที่อยู่อาศัย  เครื่องใช้ต่าง ๆ และยารักษาโรค)

บทสวดถวายปัจจัย 4 (คือ ผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่าง ๆ และยารักษาโรค)

บทสวดถวายปัจจัยสี่ พร้อมคำแปล (คือ ผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่าง ๆ และยารักษาโรค)

คำอาราธนาศีล 5

คำอาราธนาศีล 5

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 ข้อ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย เพื่อประโยชน์

คําถวายของใส่บาตร

คําถวายของใส่บาตร

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานอันนี้ แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลาย ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระ

บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม)

บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม)

คำแปล ชุมนุมเทวดา ท่านผู้เจริญ ผู้มีเมตตาขอจงแผ่เมตตาจิตไป อย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านสวดพระปริตรเทอญขอ เชิญเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพ