บทสวดมนต์ข้ามปี 2562

บทสวดมนต์ข้ามปี 2562

ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นก็คือ การสวดมนต์ข้ามปี โดยนิยมจัดเป็นประจำทุกปี ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสวดมนต์ข้ามปี

คำถวายผ้ากฐิน

คำถวายผ้ากฐิน

คำถวายผ้ากฐิน พร้อมคำแปล อิมัง มะยัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ โอโณชะยามะ,สาธุ โน ภันเต

บทสวดถวายปัจจัย 4 (คือ ผ้า  อาหาร  ที่อยู่อาศัย  เครื่องใช้ต่าง ๆ และยารักษาโรค)

บทสวดถวายปัจจัย 4 (คือ ผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่าง ๆ และยารักษาโรค)

บทสวดถวายปัจจัยสี่ พร้อมคำแปล (คือ ผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่าง ๆ และยารักษาโรค)

คำอาราธนาศีล 5

คำอาราธนาศีล 5

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 ข้อ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย เพื่อประโยชน์

คําถวายของใส่บาตร

คําถวายของใส่บาตร

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานอันนี้ แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลาย ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระ

บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม)

บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม)

คำแปล ชุมนุมเทวดา ท่านผู้เจริญ ผู้มีเมตตาขอจงแผ่เมตตาจิตไป อย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านสวดพระปริตรเทอญขอ เชิญเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพ

บทสวดมนต์อิติปิโส พร้อมคำแปล ช่วยเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

บทสวดมนต์อิติปิโส พร้อมคำแปล ช่วยเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

บทสวดมนต์อิติปิโสนั้นว่ากันว่า สวดอิติปิโสเท่าอายุ หรือสวดอิติปิโสเท่าอายุ+1 จะช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาว ป้องกันภูติผีปีศาจ แคล้วคลาดจากโรคภัยต่างๆ และอุบัติเหตุ

พระธาตุประจำปีเกิด ปีกุน หรือ ปีหมู

พระธาตุประจำปีเกิด ปีกุน หรือ ปีหมู

วัดพระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา องค์พระบรมธาตุเจดีย์ มีอยู่ 2 องค์ โดยมีเรื่องเล่าว่าได้มีการนำพระบรมธาตุมาบรรจุที่ดอยตุงถึง 3 ครั้ง

บทสวดมนต์ก่อนนอน แผ่เมตตา ทำสมาธิ

บทสวดมนต์ก่อนนอน แผ่เมตตา ทำสมาธิ

บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น สำหรับคนที่ต้องการสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน มีบทสวดดังนี้ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สะวากขาโต

Page 1 of 1012345...10...Last »