คำนมัสการพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)

คำนมัสการพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)

คำนมัสการพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา

คำสมาทานศีล 5 พร้อมคำแปล

คำสมาทานศีล 5 พร้อมคำแปล

คำสมาทานศีล 5 พร้อมคำแปล ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และใช้ผู้อื่นฆ่า

บทสวดมนต์ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ป้องกันภยันตรายต่างๆ ทำมาหากินเจริญ

บทสวดมนต์ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ป้องกันภยันตรายต่างๆ ทำมาหากินเจริญ

เปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก มีคำกล่าวในหนังสือนำว่า ผู้ใดมีไว้ประจำบ้านเรือนมีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองคำสูงเทียมเทวโลก และป้องกันภยันตรายต่างๆ ทำมาหากินเจริญฯ

บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวัน สวดเป็นประจำจะประสบโชคลาภสวัสดี

บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวัน สวดเป็นประจำจะประสบโชคลาภสวัสดี

สวดมนต์กราบพระทุกวันก่อนออกจากบ้านเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตน ตื่นแต่เช้าสวดมนต์ประจำวัน อานิสงส์คือสมาธิแน่วแน่ สติมั่นคงจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง สวดเป็นประจำจะประสบโชคลาภสวัสดี

บทสวดบูชาดาวพฤหัส เพื่อความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ประสบความสำเร็จ

บทสวดบูชาดาวพฤหัส เพื่อความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ประสบความสำเร็จ

บทสวดบูชาดาวพฤหัส คาถาบูชาดาวพฤหัส 2562 บทสวดบูชาดาวพฤหัสเสริมสิริมงคล เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นดี เป็นเศรษฐี โชคลาภเข้ามา

คำลาสิกขาแม่ชี พร้อมคำแปล

คำลาสิกขาแม่ชี พร้อมคำแปล

นางชี หรือ แม่ชี เป็นนักพรตหญิงในศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท นุ่งขาวห่มขาว โกนศีรษะ ถือศีลแปด อาศัยในวัดเช่นเดียวกับภิกษุ แต่มิได้อุปสมบท บางแห่งจึงถือว่าแม่ชีไม่ใช่นักบวช แต่เป็นอุบาสิกาในพุทธบริษัทสี่เท่านั้น

คำขอบวชชี (เนกขัมมภาวนา)

คำขอบวชชี (เนกขัมมภาวนา)

นางชี หรือ แม่ชี เป็นนักพรตหญิงในศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท นุ่งขาวห่มขาว โกนศีรษะ ถือศีลแปด อาศัยในวัดเช่นเดียวกับภิกษุ แต่มิได้อุปสมบท บางแห่งจึงถือว่าแม่ชีไม่ใช่นักบวช