บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวัน สวดเป็นประจำจะประสบโชคลาภสวัสดี

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวัน สวดเป็นประจำจะประสบโชคลาภสวัสดี

บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวัน

สวดมนต์กราบพระทุกวันก่อนออกจากบ้านเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตน ตื่นแต่เช้าสวดมนต์ประจำวัน อานิสงส์คือสมาธิแน่วแน่ สติมั่นคงจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง สวดเป็นประจำจะประสบโชคลาภสวัสดี

 

บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันอาทิตย์
บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันอาทิตย์

(สวดในวันอาทิตย์ ๖ จบ)

                “ฉิมพะลี จะมะหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภา เวนะ สะทาโหนติ ปิยังมะมะฯ”

 

บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันจันทร์
บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันจันทร์

(สวดในวันจันทร์ ๑๕ จบ)

                “ยังยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมิเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยังมะมะฯ”

 

บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันอังคาร
บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันอังคาร

(สวดในวันอังคาร ๘ จบ)

                “ฉิมพะลี จะ มะหาเถโร โสระโหปัจจะยาทิมหิ ไชยยะลาโภ มะหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทาฯ”

 

บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันพุธ
บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันพุธ

(สวดในวันพุธ ๑๗ จบ)

                “ทัตติถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สะรัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหาฯ”

 

บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันพฤหัสบดี
บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันพฤหัสบดี

(สวดในวันพฤหัสบดี ๑๙ จบ)

                “ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ”

 

บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันศุกร์
บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันศุกร์

(สวดในวันศุกร์ ๒๑ จบ)

                “ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง กะโรเนตุ เม ลาเภนะ

อุตตะโม โหติ สัพพะ ลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ”

 

บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันเสาร์
บทสวดมนต์ขอโชคลาภประจำวันเสาร์

(สวดในวันเสาร์ ๑๐ จบ)

                “ฉิมพะลี จะ มะหานามัง อินทราพรหมา จะปูชิตัง สัพพะ ลาภัง ประสิทธิเม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยังมะมะฯ”