วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สถานปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สถานปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวฯ โดยมีลักษณะเด่นอยู่ที่ความเรียบง่าย และยังสะอาดตา สวยงาม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมน้ำใจ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมน้ำใจ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมน้ำใจ เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งก่อตั้งขึ้นให้ญาติธรรมในกรุงเทพฯ และในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร สถานปฏิบัติธรรมร่มรื่น เงียบสงบ

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร สถานปฏิบัติธรรมร่มรื่น เงียบสงบ

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2400

วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร สถานปฏิบัติธรรมฝึกจิตสงบใจ

วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร สถานปฏิบัติธรรมฝึกจิตสงบใจ

วัดเพลงวิปัสสนาทางคณะสงฆ์กำหนดให้เป็นวัดฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยเฉพาะ ฉะนั้นจึงดำเนินการวิปัสสนาธุระให้มีการปฏิบัติธรรมทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน…

วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี สำนักปฏิบัติธรรม ร่มรื่น เงียบสงบ

วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี สำนักปฏิบัติธรรม ร่มรื่น เงียบสงบ

วัดสังฆทานเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อดัง ซึ่งมีต้นไม้ ธรรมชาติโดยรอบ บรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบซึ่งเหมาะกับทุกท่านที่ต้องการปฏิบัติธรรม

เสถียรธรรมสถาน ลานปฏิบัติธรรมสุดร่มรื่น

เสถียรธรรมสถาน ลานปฏิบัติธรรมสุดร่มรื่น

เสถียรธรรมสถาน สถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อดังที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นโอเอซิสธรรมกลางกรุง ร่มรื่น สงบเงียบ สงบเย็น โดยมี แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร หรือที่เรารู้จักในชื่อสั้นๆ วัดธรรมมงคล ซึ่งเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2506 เดิมเป็นป่าสะแก มีพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

วัดชลประทานรังสฤษฎิ์

วัดชลประทานรังสฤษฎิ์

วันพระที่จะถึงนี้มาทำบุญ ฟังเทศน์ที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ จ.นนทบุรี ตามแนวธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ โดยมีกิจกรรมมากมายทั้งทำบุญตักบาตร

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของท่านพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้า โดยการละทิ้งตัวกูของกู และด้วยสถานที่ที่อยู่ภายในสวนรถไฟการเดินทางก็ง่าย