คาถาหลวงพ่อโต

คาถาหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร

Home / คาถา / คาถาหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร

คาถาหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฎฐาเน สุเว วะเร

โตสัง อะกาสิ ขันตุนัง โตสะจิตตัง นะมามิหัง