คาถาคนนิยม (ค้าขาย)

Home / คาถา / คาถาคนนิยม (ค้าขาย)
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2

พระคาถาคนนิยม (ค้าขาย)

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

เอหิสาลิกา  ยังยัง  พุทธัง  อาคัจฉาหิ  สาลิกาถิง  กะระณัง  ตาวังคาวา เอหิมะมะ

สุวะโปตะโก  อะยัง  ราชา  สุวัณณะวัณณา  สาลิกานัง  มะโหสะโต  ปิยังมะมะ