คาถาป้องกันงู แคล้วคลาดจากอันตราย

Home / คาถา / คาถาป้องกันงู แคล้วคลาดจากอันตราย
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b9

คาถาป้องกันงู

 

ปะถะมังพันธุ กังชาตัง ทุติยังทัณฑะ เมวะจะ
ตะติยังเภทะกัญเจวะ จะตุตถังอังกุ สัมภะวัง
ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะงู นะกาโร โหติสัมภะโว

 

(ใช้ภาวนาเมื่อต้องเข้าป่า ที่รก หรือแม้แต่เมื่อขณะพบเจองู จะทำให้คุณปลอดภัย)