คาถาพญาเต่าเรือน ช่วยให้มีโชคลาภ เมตตามหานิยม

Home / คาถา / คาถาพญาเต่าเรือน ช่วยให้มีโชคลาภ เมตตามหานิยม
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99

พระคาถาพญาเต่าเรือน

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ