คาถาแก้วมณีโชติ แคล้วคลาดปลอดภัย เจริญด้วยโภคทรัพย์

Home / คาถา / คาถาแก้วมณีโชติ แคล้วคลาดปลอดภัย เจริญด้วยโภคทรัพย์
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b4

พระคาถาแก้วมณีโชติ แคล้วคลาดปลอดภัย เจริญด้วยโภคทรัพย์ เทวดาปกปักษ์คุ้มครองรักษา

 

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา
นะอุกะอะ นะมะมะอะ มะอุมะนะ อะนะอะมะ อะอุอุมะ อุนะอุอะ