คาถาพญานกการะเวก เสียงเป็นที่น่าฟังของคนทั่วไป

Home / คาถา / คาถาพญานกการะเวก เสียงเป็นที่น่าฟังของคนทั่วไป
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%81

คาถาพญานกการะเวก

 

ชานัง ชานัง ตักขะติ ติชชะธัมมัง อัตตะกัง มะระชาติ โพธิยา สะตังธัมมัง นะโมธัมมัง

 

(ท่านให้ใช้บริกรรมเมื่อก่อนจะใช้เสียงในการเทศนา หรือปฐกาถา เสียงจะดี เสียงไม่ตกสม่ำเสมอเป็นที่น่าฟังของคนทั่วไป ไพเราะเสนาะหูขลังนักแล)