คาถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย)

Home / คาถา / คาถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย)
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%88

คาถาพระองคุลิมาล ช่วยให้คลอดลูกง่าย

 

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญูจิจจะ ปาณัง ชีวิตา

โวเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตะ โสตถิ คัพภัสสะ

 

 

(คาถาบทนี้เป็นของ พระองคุลิมาล ท่านว่าให้ใช้บริกรรมภาวนาเสกเป่าน้ำรด

ศีรษะหญิงที่คลอดลูกยาก เวลาใกล้คลอด จะคลอดลูกง่าย และยังป้องกัน

ภูตผีปีศาจที่จะมาทำมิดีมิร้ายอีกด้วย)