คาถาเทวดาให้ลาภ ช่วยให้เกิดนิมิตดี

Home / คาถา / คาถาเทวดาให้ลาภ ช่วยให้เกิดนิมิตดี
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a0

พระคาถาเทวดาให้ลาภ

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

พุทธานิมิตตัง  ปัตติมานะ  อะระหังพุทโธ  นะโมพุทธายะ