คาถาสีวลีเรียกลาภ ขอโชคลาภ

Home / คาถา / คาถาสีวลีเรียกลาภ ขอโชคลาภ
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a0

พระคาถาสีวลีเรียกลาภ

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

ฉิมพลี  จะ  มะหาเถโร  ฉิมพลี  จะ  มหาเถรัง   ลาภลาภัง  นิรันตโร  ลาภสุโข  นะ  ชา  ลี  ติ