คาถาพระเจ้าเปิดโลกเบิกทรัพย์ มีโชคลาภ

Home / คาถา / คาถาพระเจ้าเปิดโลกเบิกทรัพย์ มีโชคลาภ
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%81

พระคาถาพระเจ้าเปิดโลกเบิกทรัพย์

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

อิติปิโส  โลกะนาถัง  พุทธังบังเกิด  ธัมมังบังเกิด  สังฆังบังเกิด พระเจ้าประเสริฐ

เปิดโลกพระคาถา  อิติปิอะระหัง  โมเปิดไว้ให้เย็น  ยะที่สุด