คาถาคนเกิดวันศุกร์

Home / คาถา / คาถาคนเกิดวันศุกร์
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%8c

คาถาคนเกิดวันศุกร์

 

คาถาคนเกิดวันศุกร์
คาถาคนเกิดวันศุกร์

 

วา โธ โน อะ มะ มะ วา

ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ ใช้ทางเมตตามหานิยม
สวดวันละ ๑๙ จบ