คาถาหลวงปู่ทวด (วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี)

Home / คาถา / คาถาหลวงปู่ทวด (วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี)
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%94-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%83

 

หลวงปู่ทวด
หลวงปู่ทวด

 

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา
(๓ จบ)