คาถาหลวงปู่มั่น (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

Home / คาถา / คาถาหลวงปู่มั่น (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99

 

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (หลวงปู่มั่น)

 

คาถาพระพุทธเจ้าตอนชนะมาร (ใช้ท่องเพื่อป้องกันอันตรายทั้งปวง ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก)
ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง