คาถาป้องกันตัว คาถากันปืน

Home / คาถา / คาถาป้องกันตัว คาถากันปืน
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b

 

นะอุ เออัด อุทธังพะลังเสยยัด
อะอัดนะ นัดมัดอัด อุทธะอุตตัมปิ
อุตตะรัง อุสุอัสสะปะปิ ภะคะวา
อิติปิผิดนะอุทธัง อัทโธ โมโทอัดธังอุด
พุทอุทธัง อัทโธ ชาโธอุทธัง อัดยะมิให้ออก
นะผิดกาโรโหติ สัมภะโว

ใช้สวดภาวนาตอนที่สถานการณ์คับขัน เพื่อให้แคล้วคลาดจากอาวุธปืน