คาถาป้องกันตัว กันคมเขี้ยวงา

Home / คาถา / คาถาป้องกันตัว กันคมเขี้ยวงา
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5

 

จิปิเสคิ เพ็ชชะอะระหัง โภชนัง ปฏิเสวามิฯ นะโมพุทธายะ มะอะอุ ยะธา พุทโม นะอุอะมะฯ

เสก 1 จบ เป่าใส่น้ำลูบศีรษะ ขอความแข็งแกร่ง ความแคล้วคลาดรอดพ้นจากคมมีด เขี้ยวงาและอาวุธทั้งหลาย