คาถาสมัครงาน

คาถาสมัครงาน

Home / คาถา / คาถาสมัครงาน

คาถาสมัครงาน ใช้ท่องก่อนออกจากบ้านไปสัมภาษณ์หรือสมัครงานจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่ประทับใจ

 

คาถาสมัครงาน
คาถาสมัครงาน

 

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง
นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา