คาถารวยไม่จำกัดเวลา

Home / คาถา / คาถารวยไม่จำกัดเวลา
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2

คาถารวยไม่จำกัดเวลา สวดทุกวันเป็นการเรียกโชคลาภ ให้เข้ามาทั้งกลางวัน กลางคืน ได้ตลอดเวลา

 

คาถารวยไม่จำกัดเวลา
คาถารวยไม่จำกัดเวลา

 

คาถารวยไม่จำกัดเวลา

 

นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา
สะทาโหนติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา
สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชะนา
วิกาละโภชะนา อะคัจ ฉันติ ปิยัง มะมะ