พระคาถาเสริมทรัพย์

Home / คาถา / พระคาถาเสริมทรัพย์
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c

พระคาถาเสริมทรัพย์ ใช้สำหรับสวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ ตื่นเช้า 3 จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว 1 จบ แล้วให้ระลึกถึงพระศรีรัตนตรัยและพระปัจเจกโพธิอย่าได้เว้น นอกจากนั้นว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้นจะบังเกิดโภคทรัพย์อย่างมากมาย

 

พระคาถาเสริมทรัพย์
พระคาถาเสริมทรัพย์

 

พระคาถาเสริมทรัพย์

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระ
ทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ
สวาโหม