คาถาเจริญโภคทรัพย์

Home / คาถา / คาถาเจริญโภคทรัพย์
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c

คาถาเจริญโภคทรัพย์ พระคาถาเจริญโภคทรัพย์นี้มีคุณวิเศษที่จะช่วยให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ อุดมสมบูรณ์ด้วยสมบัติ มั่งมีโชคลาภ

 

คาถาเจริญโภคทรัพย์
คาถาเจริญโภคทรัพย์

 

คาถาเจริญโภคทรัพย์

 

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวะตาปิ
นิปัตเตยยัง มหาเตชัง พะเล เนเน
เตเช ชะยะตุ ชะยะมังคะลังฯ
(สวด 9 จบ)