คาถามหาเศรษฐี

Home / คาถา / คาถามหาเศรษฐี
%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b5

คาถามหาเศรษฐี แนะนำให้สวดบูชาเป็นประจำทุกเช้าค่ำ จะส่งผลให้ร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง จะเกิดลาภผลดีนักแล

 

คาถามหาเศรษฐี
คาถามหาเศรษฐี

 

คาถามหาเศรษฐี

 

คาถามหาเศรษฐี

 

คาถามหาเศรษฐี

 

จัตตาโร สติปัฏฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว
(สวด 3 จบ)

มะณีจินดา ปิยังปัญจะธานัง ยะสังทาสา ทาสี โกมัง ปะสันติ เสน่หัง มาตาปุตตังวะโอระสัง สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพปุริสา พะหูปริสา สัพเพอิตถี พะหูอิตถี สารังเจนัง ภะวันตุเม
(สวด 3 จบ)

เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุภู ภูกุตะกุ
(สวด 3 จบ)