พระธาตุประจำวันเกิด

พระธาตุประจําวันพุธ (กลางคืน)

Home / บทสวดมนต์ / พระธาตุประจําวันพุธ (กลางคืน)

พระธาตุประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

พระธาตุมรุกขนคร สำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

 

พระธาตุประจำวันพุธกลางคืน คือ “พระธาตุมรุกขนคร” ประดิษฐานอยู่ ณ วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครพนมไป 35 กิโลเมตร ซึ่งองค์พระธาตุมีลักษณะรูปทรงที่คล้ายองค์พระธาตุพนมที่สร้างในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 พรรษา และมีความสูงประมาณ 40 เมตร

 

คาถาบูชาองค์พระธาตุมรุกขนคร
ธูป 12 ดอก เทียน 2 เล่ม ท่องคาถาประจำวันเกิดว่า คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ

 

คำนมัสการพระธาตุมรุกขนคร
นะวาหัง ปะระมะสารีริกธาตุโย มรุกขะนะคะระวะหะเย มหาธาตุเจติยัคเค ปติฏฐิตา สิระสา นะมามิ

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มารูปภาพ : https://pantip.com/topic/31459925