วัดชลประทานรังสฤษฎิ์

Home / สถานที่ปฏิบัติธรรม / วัดชลประทานรังสฤษฎิ์
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%b4%e0%b9%8c

วันพระที่จะถึงนี้มาทำบุญ ฟังเทศน์ที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ จ.นนทบุรี ตามแนวธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ โดยมีกิจกรรมมากมายทั้งทำบุญตักบาตร ฝึกสมาธิ เจริญภาวนา ฟังธรรม และเวียนเทียน ใครอยู่เมืองนนท์ก็เตรียมไปทำความดีกัน