ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนธันวาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนธันวาคม
%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2560

 

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา)
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา)
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา)
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา)