ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนพฤศจิกายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนพฤศจิกายน
%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b4

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2560

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา) วันลอยกระทง
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา)
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา)
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา)