ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนตุลาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนตุลาคม
%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%84

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2560

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา) วันออกพรรษา
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา)
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา)
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา)