ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกันยายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนกันยายน
%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน พุทธศักราช 2560

 

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา)
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา)
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา)
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา)