ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนสิงหาคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนสิงหาคม
%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2560

 

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา)
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา)
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา)
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา)