ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนเมษายน

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนเมษายน
%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน พุทธศักราช 2560

 

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา)
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา)
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา)
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา)