ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมกราคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมกราคม
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2560

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม พุทธศักราช 2560

 

วันพระ 2560 เดือนมกราคม
วันพระ เดือนมกราคม 2560

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก)
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก)
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก)
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก)