ปฏิทินวันพระ 2560

ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมกราคม

Home / พิธีกรรมทางศาสนา / ปฏิทินวันพระ 2560 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม พุทธศักราช 2560

 

วันพระ 2560 เดือนมกราคม
วันพระ เดือนมกราคม 2560

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก)
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก)
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 (แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก)
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก)