หลักธรรม/บทสวดมนต์ รวมบทสวดมนต์และหลักธรรม

คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย

คำบูชาพระภูมิ คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย ภุมมัสสะมิง ทิสาภาเค สันติ ภุมมา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรัก......

ศีล 8 ข้อที่ควรรู้มีอะไรบ้าง?

ศีลแปด หรือ อุโบสถศีล เป็นศีลของคฤหัสถ์ หมายถึง อุบาสกอุบาสิกาทั่วไป มิใช่สงฆ์ (ซึ่งมีศีลเฉพาะตนอยู่แล้ว) โดยมักจะรับศีลแปดในวันพระ นิยมรักษาศีลแปดเป็นเวลา 1 วัน หรือ 3 วัน...

คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

พระภูมิเจ้าที่ คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ วันทานัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะ...

คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

พระภูมิเจ้าที่ คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ. ...

คำอาราธนาพระปริตร เป็นบทที่สวดหลังจากสมาทานศีลเสร็จแล้ว เพื่อให้พระภิกษุสวดมนต์ที่มีเนื้อความเป็นสิริมงคลในงานทำบุญ ...

24 มิถุนายน 2559

1,762

คำกล่าวจบทาน เวลาทำบุญต่างๆ...

24 มิถุนายน 2559

2,227

พญายมเป็นเทพแห่งความตาย การเคารพบูชาพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นพญายมราชหรือพระกาฬไชยศรี รวมทั้งเจ้าพ่อเจตคุปต์ หรือสุวรรณ สุวาณก็เพื่อมีคติระลึกไว้คือ ให้พิจารณาการกระทำของตัวเราเอง...

24 มิถุนายน 2559

5,445

พระพรหม เป็นเทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ในคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา เป็นผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่างๆ ในจักรวาล และให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท...

23 มิถุนายน 2559

6,000

พระตรีมูรติ เทพแห่งความรัก ชาวไทยบางกลุ่มเชื่อว่าพระตรีมูรติเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก สามารถดลบันดาลให้ คู่รักชาย-หญิง สมหวังในความรักนั้น ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่าเป็นเพราะเหตุใด...

23 มิถุนายน 2559

3,712

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ อธิษฐานอย่างไรให้ได้บุญ และส่งผลดีแก่ตัวเรา...

23 มิถุนายน 2559

7,668