ธรรมะ

คาถา

บทสวดมนต์

ประวัติพระสงค์ไทย

ประวัติหลวงปู่ตื้อ อลจธมโม วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

ประวัติหลวงปู่ตื้อ อลจธมโม วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

เป็นศิษย์วัด ตั้งแต่วัยเยาว์ ต่อมาบรรพชาเป็นสามเณร และเมื่ออายุ ๒๑ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ บวชได้เพียง 19 พรรษา ก็เปลี่ยนมาบวชในนิกายธรรมยุติเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑

เข้าระบบ MThai


We don't post anything to Facebook

สวัสดี user